Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o.

Číslo ITMS2014+: NFP310040P083

Operačný program: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - 30

Podklady na stiahnutie

  1. Výzva
  2. Príloha č.1 Technická špecifikácia
  3. Priloha č.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
  4. Priloha č.3 Zmluva lc 1 (1)
  5. Priloha č.3 Zmluva lc 2 a 3

Výzva bola zverejnená 25. 6. 2019

Oznámenie o výsledku súťaže

Oznámenie o výsledku súťaže - Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o.

Oznámenie bolo zverejnené 19.7.2019

Zmluvy s úspešnými uchádzačmi

Zmluva Next Estate

Zmluva Peter Janko ESTO

Zmluva Banik a syn

Zmluvy boli zverejnené 25.10.2019

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu

Záznam bol zverejnený 24.2.2023