Veľký význam pripisujeme blízkemu partnerstvu s dodávateľmi našich surovín, aby sme vytvorili produkt k maximálnej spokojnosti všetkých zákazníkov a v konečnom dôsledku všetkým užívateľom našich výrobkov, neustále kladieme vysoké požiadavky na našich zamestnancov, na efektívnosť našej práce a servis našim zákazníkom neustále zlepšujeme.

AKO ZABEZPEČUJEME KVALITU NAŠICH PROTEKTOROV

 • veľmi prísnou kontrolou pred vstupom do procesu obnovy tým že každá pneumatika po vizuálnej prehliadke prechádza:
  1. detektorom prierazov typu NDT 2000 HAWKINSON
  2. shearografiou typu INTAC 1200 STEINBIECHLER
  3. tlakovou skúškou na stroji G100 MATTEUZZI
 • používame najmodernejšiu technológiu protektorovania studeným a teplým spôsobom
 • realizujeme pravidelne sa opakujúce sa revízie strojov a zariadení
 • neustále vzdelávame našich zamestnancov
 • máme homologizáciu našich protektorov podľa europskej smernice č.109 – jednotného ustanovenia na homologizáciu výroby portektorovaných pneumatík pre úžitkové automobily a ich prípojné vozidlá č. E1 – 109 R – 00 0089 udelenú nemeckým KRAFT FAHRT - BUNDESAMT
 • každoročne testujeme vyrobené protektory v skúšobnom laboratóriu TUV AUSTRIA WIEN
 • máme zavedený systém manažerstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 certifikovaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.
 • prevádzkujeme transparentný a celosvetovo overený výrobný proces.

Aby sme zdôraznili transparentnosť práce a výrobného procesu, ponúkame našim zákazníkom aj exkurzie továrne. To je spôsob aby sa zákazníci presvedčili o kvalite našej práce a v konečnom dôsledku o vysokej kvalite našich protektorov.

EN ISO 9001:2015