Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Šimkovič-Protektor, spol. s r. o.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Šimkovič-Protektor, spol. s r. o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.