Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o.

Názov projektu: Inovácia výrobného procesu protektorovania pneumatík