Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spol. s r.o.

 

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu

Záznam bol zverejnený 24. 2. 2023