Studený proces

Základný princíp studeného protektorovania je použitie zvlukanizovaného dezenového pásu.

Ten sa aplikuje pomocou nevulkanizovanej gumy o hrúbke 1,2 mm na zdrsnený povrch ojazdenej pneumatiky, takto obnovená pneumatika sa zvulkanizuje v autokláve pri teplote 110°C po dobu 4,5 hod.

Výrobný proces pozostáva z týchto častí

Vstupná kontrola

Obrázok: Vizuálna
Tlaková
Scherograf

Každá ojazdená pneumatika sa podrobí dôkladnej vizuálnej kontrole kde sa zistí jej vek a ostané technické parametre ktoré sa zaevidujú do počítačového systému obehu pneumatík vo výrobnom procese a pneumatike sa pridelí čiarový kód.

Vizuálnou kontrolou nie je možné odhaliť separácie a narušené oceľové kordy pre tento účel sa používa tlaková skúška pri použití 8 bar. Za pomoci laserovej kamery vo vakúovej komore scherograf odhalí separácie.

Na identifikáciu prierazov v korune pneumatiky sa používa vysoko napäťový detektor.

DRÁSANIE

Koruna pneumatiky je drásaná (obrúsená) drásačkou RAS 90DC. Stroj je napojený na podvesnú dráhu cez zdvíhacie zariadenie pneumatík.

VYBRUSOVACIA STANICA A STRIEKACIA KABÍNA

V podvesnej jednokoľajovej dráhe, na ktorej sa stanica EB – SS a striekacia kabína EB – SB2. Poškodené časti pneumatiky od kamienkov v odrásanej korune sú ošetrené ručným vybrusovaním a nanesením vulkanizačného roztoku, ktorý služi ako spojivo a ochrana obrúsenej časti pred oxidáciou.

STANICA OPRAV PRIERAZOV

V tejto fáze sa opravujú na vstúpnej kontrole nádjené preirazy resp. Perforácie.

Poškodené časti pneumatiky sa vystužujú špeciálnymi vložkami. Pre zabezpečenie pracovného prístupu do vnútra pneumatiky sa používa tlakovým vzduchom ovládané zdvíhacie zariadenie s možnosťou roztiahnutia pneumatík v oblasti pätiek.

STANICA SPOJOVACEJ GUMY

Automaticky vytlačovací stroj TRM Black Swan 3000 umožňuje aplikáciu spojovacej gumy na korunu pneumatiky pred konfekciou (nanesením) predvulkanizaovaného pásu. Je to stroj novej generácie s počítačovo riadeným systémom aplikácie spojovacej gumy. Tento proces je plne automatický, operátor vyberie program pre daný rozmer pneumatiky, valoží a vyloží pneumatiku z podvesnej dráhy, vykoná štart cyklu, ktorý sa automaticky ukončí.

STANICA NA KONFEKCIU DEZÉNU PNEUMATÍK

Odmeraný dezénový pás je nainštalovaný na obrúsenú pneumatiku s nanesenou spojovacou gumou na stroji typu BUILDER 9001 E a stroji MARANGONI. Operátor vycentruje dezénový pás a nožným pedálom ovláda pohyb pneumatiky v oboch smeroch po ukončení cyklu pneumatiku preloží pomocou zvíhacieho zriadenia na podvesnú dráhu.

VULKANIZÁCIA ZA STUDENA

Vulkanizácia pri teplote 110°C a tlaku 6 bar, diferenčný tlak 4,5 bar.

Pneumatika sa vloží do dvoch obalov z butylkaučukovej gumy a za pomoci vákua sú obaly navzájom spojené bez možností úniku vzduchu a po podvesnej dráhe je presunutú do autklávu. V línií sú zabudované dva autoklávy TRM 22 a IROP BU 20. Vulkanizačný cyklus trvá cca 4 hodiny. Behúň sa pevne zvarí s kostrou pneumatiky a tak vznikne nový protektor tzv. metódou za studena.

Teplý proces

Základný princíp teplého protektorovania je nanesenie nezvulkanizovanej gumovej zmesi o hrúbke do 20 mm na zdrsnený povrch ojazdenej pneumatiky. Takto obnovená pneumatika sa vulkanizuje vo vulkanizačnom lise pri teplote 150°C a tlaku 13 bar.

VSTUPNÁ KONTROLA

Drásanie, vybrusovanie, opravy a aplikácia spojovacej gumy je pre studený a teplý spôsob protektorovania spoločná.

STANICA PRE KONFEKCIU DEZÉNU

Na konfekčnom stroji MARANGONI behúňový pás s nezvulkanizovanej gumovej zmesi je nainštalovaný na obrúsenú pneumatiku. Po ukončení cyklu operátor naloží na transportný vozík a presunie k vulkanizačným lisom.

VULKANIZÁCIA

Pomocou zdvíhacieho zariadenia je pneumatika vložená do formy vulkanizačného lisu. Vulkanizačný lis je vyhrevaný parou a je plne automatizovaný a regulovaný vlastným riadiacim systémom. Proces vulkanizácie trvá približne 90 minút pri teplote 150°C a tlaku 13 bar.

VÝSTUPNÁ KONTROLA Z PROCESU STUDENÉHO A TEPLÉHO PROTEKTOROVANIA

Hotový protektro prechádza dôkladnou výstupnou kontrolou. Najskôr sa v reálnych podmienkach preverí konštrukčná stabilita (tlaková skúška do 8 atmosfér). Následuje test nedeštruktívnou metódoui pomocou laserovej kamery v tzv. SHEAROGRAFE Intact 1200.

PROTEKTOROVANIE NADROZMERNÝCH PNEUMATÍK

Spoločnosť ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR v roku 2003 uviedla na trh protketorovanie nadrozmerných pneumatík, ktorú sú obchodne označované EM/OTR pneumatiky pre zemné stavebné stroje /veľkoobjemové nakladače, dumpre a pod./

Linka na protektorvanie nadrozmerných pneumatík metódou za studena je prevádzkovaná bez nadväznosti na protektorovaciu linku nákladných pneumatík. Obsahuje manuálnu drásačku PL10 ITALMATIC s lupacou jednotkou zbytkového dezénu. Zariadenie je schopné odrásať nadrozmerné pneumatiky od rozmeru 14 R 24 až po 24 R 35.

Studený spôsob protektorovania nadrozmerných pneumatík využíva aplikáciu spojovacej gumy na odrásanú (obrúsenú) pneumatiku s následným nanesením predvulkanizovaných segmentov. Pre tento účel sa používa zariadenie vyrobené v spolupráci s Technikou univerzitou Košice, Strojnícka fakulta. V rámci diplomovej práce bol stroj konštrukčne navrhnutý a následne vyrobený v r. 2008. Po navalení segmentov sa na pneumatiku ručne natiahne butylkaučuková vonkajšia obálka a následne vnútroná obálka a pomocou vákua sa z obálok odsaje vzduch,. Vloží sa do autoklávu / typ MAGNA BOSCO s priemerom dverí 2,5 m a pri teplote 125°C, tlaku 4 bar sa vulkanizuje 6 – 8 hodín v závislosti od veľkosti pneumatiky. Vstupná a výstupná kontrola sa vzhľadom na veľkosť pneumatík vykonáva manuálne.Celý výrobný proces je sledovaný monitorovacím systémom za pužitia skenerov čiarového kódu, priebežne sú všetky zaznamenané údaje z monitorovacieho systému ukladané do centrálneho počítača.