Označenie dezénu

SPRemium používa označenie čísel a písmen pre identifikáciu typu dezénu

SPRemium SC = Systém za studena - BLUELINE
Aplikácia 1 = Dlhé vzdialenosti použitím diaľnic
  2 = Regionálna preprava
  3 = Služby na ceste a mimo cesty ( ON a OFF ROAD SERVERIS)
  4 = Metské autobusy
  5 = OTR pre zimné stavebné stroje
Použitie náprav pozicia A = Všetky pozície ( ALL - POSITION )
  D = Záberová ( DRIVE )
  T = Návesová ( TRAILER )
   

Vysvetlenie označenia dezénu

Typy dezénov